Žijeme systém, ktorý nemá nič spoločné s demokraciou. To predsa vieme. Tento systém je tak chorý, že výsledkom je chorá spoločnosť, chorí predstavitelia štátnej moci, chorý politický systém aj s jeho výsledkami. Namiesto tvorcovstva, dobra a budovania úspešného štátu tu máme zápas jedných s druhými. A takto dookola. Táto dookola opakovaná deštrukcia je špinavá hra a smrdí kapitálom s presne vymedzenými záujmami.
 
Myslím, teda som. Tak som teda veľa myslela. A aj pochybovala. Dlho sa zamýšľam nad tým, ako môžeme vytvoriť úspešný a dobrý štát, ak sa stále o niečo bojuje. Ešte aj vnútri samotných strán prebieha boj. Raz sa bude rozhodovať, kto je lepší a aké miesto zaujme na kandidátke strany. Moja otázka pre Vás znie: "Naozaj takto niečo vytvoríme pre štát, ľudí v ňom a naše deti?".
 
Pre mňa úspech znamená čistá myšlienka, čistý zámer a spolupráca. Kooperácia. Nie individializmus. Tvorcovstvo. Nie boj. Nie temná komnata politického systému. Demonštrácie/ protesty už nie sú občianskymi protestmi. Zmenili sa na mítingy. Herci majú aj svojich komparzistov.
 
Čo môžeme urobiť ako občania? Žiť slobodný život ako slobodné bytosti. Uplatňovať svoje požiadavky v regióne priamo. Aktívne sa zapojiť do diania. To je jediná cesta. Takto priamo môžete začať meniť život vo vašej obci/ meste okamžite v prospech vás a vašich detí. Tu to začína a nepotrebujete k tomu zástupcu, ktorý sa pridal neskoro a urobil od začiatku menej ako vy.
 
Adriana Kráľová, 19.10.2021
 
Namiesto boja začnite milovať a tvoriť. Zjednotenie je možné, ale nie je v záujme.