Svedomie je výsada budúcnosti a láska k rodnej zemi bude podmienka prežitia. Báseň Svet je svedectvom doby.

Svet je dnes súbojom dobra a zla, reality a ilúzie, iluzórnej demokracie a totalitnej reality. Chamtivosť, kapitál a nedostatok sebavedomia nás uvrhol do doby, ktorú žijeme. Potrebujeme novú obrodu a múdrych ľudí. Vytvoriť ju, nie bojovať a ničiť. Čierna farba má dnes prevahu. Nemáme dobrých vodcov, ale máme nádej. Zverejňujem text básne Svet.

Svet

nie podľa ľudí,
svet podľa plánu.
Nechápete, že tu niečo smrdí,
klamstvo vyvoleného klanu.
 
Smejú sa vám do očí,
operácia a manipulácia.
Zakrytá tvár značí,
čí sú to vojaci.
 
Stratené svedomie, duša a tvár,
nový normál?
Svet úplne zošalel,
keď človek ľudskosť poprel.
 
Priepasť v kvikote,
svet sa ocitol v ničote.
Láska zomiera,
zostáva prebudiť božie stvorenia!
 
Adriana Kráľová